Підтримка +38 067 362-05-42
Приєднатися
Юридичні роз'яснення

Підстава відбору зразків
Перш за все, необхідно пам’ятати, що відбір зразків – це одна з форм державного контролю, який здійснюється Держпродспоживслужбою.
Відбір зразків продукції здійснюється на підставі письмового вмотивованого рішення керівника органу державного нагляду (контролю) (голови державного колегіального органу) або його заступника (члена державного колегіального органу) згідно із законом.
Відповідно, як в межах планового, так і позапланового заходу необхідно обов’язково встановлювати наявність відповідного рішення.
До початку відбору зразків продукції посадова особа держпродспоживслужби зобов'язана пред'явити рішення про відбір зразків продукції та роз'яснити суб'єкту господарювання порядок відбору зразків продукції.
У рішенні про необхідність відбору зразків продукції зазначаються кількість зразків для кожного виду або типу продукції, необхідних для експертизи, а також місце здійснення цієї експертизи.
Якщо відповідне рішення відсутнє, або ж підписане неуповноваженою особою, можете недопускати інспекторів до здійснення відбору зразків.
Хто здійснює відбір зразків?
Відповідними повноваженнями наділені державні інспектори Держпродспоживслужби. Скільки зразків відбирають?
Для проведення експертизи відбирають не менше двох зразків. Точну кількість має бути вказано в рішенні про здійснення відбору зразків.
Відбір зразків здійснюється в межах граничних норм, встановлених відповідними нормативно-правовими актами або національними стандартами України.
Відібрані зразки продукції повинні бути укомплектовані, упаковані та опломбовані (опечатані) посадовою особою органу державного нагляду (контролю) і зберігатися та транспортуватися в умовах, що забезпечують незмінність параметрів, за якими буде проводитися експертиза (випробування) таких зразків. Контрольний зразок продукції залишається у суб'єкта господарювання і зберігається в умовах, що забезпечують збереження його якості та цілісності, до ознайомлення з результатами експертизи (випробування). 
Якими документами фіксується процедура відбору?
Відбір продукції фіксується актом за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-2007-%D0%BF#Text
В акті відбору зразків зазначається перелік показників, за якими має бути проведено відповідне лабораторне дослідження (випробування), а також застосований метод (методика) відбору зразків (за наявності).
В разі, якщо в процедурі відбору зразків мали місце певні порушення – можете зафіксувати їх в Акті відбору зразків. 
Як дізнатись результати дослідження?
Оператор ринку повідомляється про результати основного лабораторного дослідження (випробування) не пізніше двох робочих днів з дня їх отримання компетентним органом. 
Як оскаржити результати лабораторного дослідження?
Оператор ринку, який не погоджується з результатами основного лабораторного дослідження (випробування), має право подати до компетентного органу заяву про проведення арбітражного лабораторного дослідження (випробування), в якій зазначає уповноважену референс-лабораторію, що використовує підтверджувальні (референс) методи (методики) та розташована в Україні, або референс-лабораторію, розташовану у державі Європейського Союзу, в якій просить провести арбітражне лабораторне дослідження (випробування) із зазначенням відповідних підтверджувальних (референс) методів (методик). Арбітражне лабораторне дослідження (випробування) не може проводитися в уповноваженій лабораторії, яка проводила основне лабораторне дослідження (випробування). У разі якщо протягом п’яти робочих днів з дня отримання оператором ринку повідомлення про результати основного лабораторного дослідження (випробування) така заява не подана оператором ринку, результати основного лабораторного дослідження (випробування), що свідчать про невідповідність, вважаються остаточними.
Перелік уповноважених акредитованих лабораторій, референс-лабораторій:
https://dpss.gov.ua/bezpechnist-harchovih-produktiv-ta-veterinarna-medicina/p-laboratorij/perelik-upovnovazhenih-akreditovanih-laboratorij-referens-laboratorij
Протягом двох робочих днів після отримання заяви про проведення арбітражного лабораторного дослідження (випробування) компетентний орган приймає одне з таких рішень:
• про погодження обраної оператором ринку акредитованої лабораторії;
• про проведення арбітражного лабораторного дослідження (випробування) в акредитованій лабораторії, яка розташована в іншій країні та має статус референс-лабораторії згідно із законодавством такої країни.
Компетентний орган повідомляє оператора ринку про прийняте ним рішення та про акредитовану лабораторію, яка буде проводити арбітражне лабораторне дослідження (випробування), не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття рішення.
Оператор ринку зобов’язаний направити відповідний зразок для проведення арбітражного лабораторного дослідження (випробування) до зазначеної в повідомленні компетентного органу акредитованої лабораторії протягом двох робочих днів з дня отримання такого повідомлення.
Витрати, пов’язані з проведенням арбітражного лабораторного дослідження (випробування), несе оператор ринку. Якщо результати основного лабораторного дослідження (випробування), що свідчать про невідповідність, за результатами арбітражного лабораторного дослідження (випробування) не підтверджені, компетентний орган відшкодовує оператору ринку вартість такого арбітражного лабораторного дослідження (випробування).

Хто може бути учасником НРАУ

  • Ваш бізнес пов'язаний з індустрією гостинності України
  • Ви готові розвиватися у колаборації з нами для підвищення ефективності свого бізнесу та розвитку ресторанної індустрії
  • Ви розділяєте наші цінності та ідеї та готові активно працювати для їх реалізації
Рестораторам Партнерам Асоціаціям