Підтримка +38 067 507-64-68
Приєднатися
Новий Порядок організації та ведення військового обліку

Що важливо знати про новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Кабінет Міністрів України Постановою від 30.12.2022 р. №1487 затвердив Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (далі – Порядок), який набув чинності 05.01.2023 року.
У першому пункті нового Порядку зазначено, що підприємства, установи та організації, що здійснюють діяльність як юридичні особи, незалежно від підпорядкування та форми власності, зобов’язані вести військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Тобто, цей Порядок стосується і рестораторів. Не вести військового обліку можуть лише фізичні особи-підприємці, навіть якщо вони мають найманих працівників.
Основні обов’язки підприємств щодо ведення військового обліку передбачені у п.34 Порядку, зокрема:
- Під час прийняття на роботу нового працівника роботодавець має перевірити у нього наявність військово-облікового документа, яким є:
    - для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці;
    - для військовозобов’язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;
    - для резервістів — військовий квиток (п. 20 Порядку)
- Роботодавець під час прийняття на роботу зобов’язаний донести до призовників, військовозобов’язаних та резервістів правила військового обліку під особистий підпис.
- У семиденний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу або звільнення з роботи працівника роботодавець зобов’язаний надіслати повідомлення про зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки.
- Також роботодавець має сповістити працівника та забезпечити його своєчасне прибуття до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки, якщо надходить така вимога від зазначених установ.
- Протягом 5-ти днів, як працівник подав документи, роботодавець зобов’язаний вносити зміни до списків персонального військового обліку щодо прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), реквізитів паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, адреси задекларованого/зареєстрованого місця проживання, адреси місця фактичного проживання, сімейного стану, освіти, місця роботи і посади та надсилати щомісяця до 5 числа до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки повідомлень про зміну таких облікових даних
Також пунктами 41,42 Порядку передбачено, що у разі прийняття на роботу чи звільнення з роботи призовників, військовозобов’язаних або резервістів роботодавець у п’ятиденний строк повинен внести інформацію про них до списків персонального військового обліку та відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів
Слід зазначити, що аналогічні обов’язки підприємств щодо ведення військового обліку діяли і до затвердження Порядку. 
Так, ст. 24 КЗпП встановлено, що при укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати у випадках, передбачених законодавством, відповідний військово-обліковий документ та інші документи. 
Пунктом 5 ст.34 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» передбачено, що персональний облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів передбачає облік відомостей щодо таких осіб за місцем їх роботи або навчання та покладається на керівників підприємств, установ, організацій незалежно від підпорядкування і форми власності.
Пунктом 37 (попереднього) Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, затвердженого Постановою КМУ №921 від 07.12.2016 (який діяв до затвердження нового Порядку) також передбачався обов’язок підприємств перевіряти у громадян під час прийняття на роботу наявність військово-облікових документів та приймати на роботу призовників і військовозобов’язаних тільки після взяття їх на військовий облік.
Також слід зазначити, що до березня 2021 року існувала адміністративна відповідальність за прийняття на роботу військовозобов'язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку, незабезпечення сповіщення військовозобов'язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати (ст.211-3 та 211-4 КУпАП), однак їх було виключено. 
Таким чином, наразі відсутня відповідальність за порушення правил військового обліку.
Підсумовуючи викладене, можна зробити такі Висновки для роботодавців:
1. За новим Порядком роботодавець при прийнятті на роботу працівника, як і раніше, зобов’язаний перевірити у працівника наявність військово-облікового документа, однак, якщо цей обов’язок не було виконано – відповідальність не передбачена.
2. Відповідальними за ведення військового обліку на підприємстві можуть призначатися одна або декілька осіб в залежності від кількості призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Якщо на військовому обліку менше 500 призовників, військовозобов’язаних та резервістів ведення військового обліку покладається на особу служби персоналу, якій встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків посадового окладу (п. 9 Порядку № 1487).
3. Підприємство веде персональний військовий облік окремо по кожному працівнику. На підприємствах такому обліку підлягають (п. 21 Порядку № 1487):
- призовники у віці від 16 до 27 років;
- військовозобов’язані та резервісти, які не досягли граничного віку перебування у запасі (до 60 років);
- жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність;
- за власним бажанням - жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджено Міноборони.
4. Персональний військовий облік на підприємствах ведеться за списками персонального військового обліку (додаток 5 до Порядку №1487). Інформація про чисельність призовників, військовозобов’язаних та резервістів вноситься до відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12 до Порядку № 1487), яка зберігається разом зі списками персонального військового обліку. 
5. Списки персонального військового обліку складаються окремо за такими групами (додаток 5 до Порядку №1487):
- перша — список персонального військового обліку військовозобов’язаних (резервістів) офіцерського складу;
- друга — список персонального військового обліку військовозобов’язаних (резервістів) рядового, сержантського та старшинського складу;
- третя — список персонального військового обліку військовозобов’язаних та резервістів з числа жінок;
- четверта —  список персонального військового обліку призовників.
6. Також роботодавець згідно із цим Порядком зобов’язаний оповіщати працівників про їх виклик до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Це означає, що підприємство має отримати відповідну вимогу від центрів комплектування та соціальної підтримки щодо оповіщення відповідної категорії осіб. Видавати окремі накази по підприємству не потрібно. Видача повісток також не знаходиться в сфері компетенції підприємства, оскільки це компетенція відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Хто може бути учасником НРАУ

  • Ваш бізнес пов'язаний з індустрією гостинності України
  • Ви готові розвиватися у колаборації з нами для підвищення ефективності свого бізнесу та розвитку ресторанної індустрії
  • Ви розділяєте наші цінності та ідеї та готові активно працювати для їх реалізації
Рестораторам Партнерам Асоціаціям